Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Randers. 18.9.1906.

Kære Hr. Nielsen.

Tak for Johannes Jørgensens »Essays«.

Jeg har længe skullet skrive til Dem og sige Dem noget. Det var angaaende det Honorar fra »Det nye Aarhundrede«. Da jeg fik det paa en Postanvisning, troede jeg, at det var efter Aftale med Dem ‒ og at Forlaget havde ladet Naade gaa for Ret. Da saa Hr. Ernst meldte det modsatte, havde jeg ikke Pengene.

Men en Svindel fra min Side var det ikke.

Jeg beder Dem nu lade Græbe sende mig et Aftryk af alle Arkene, lagt i Orden, af »De uden Fædreland ‒«, da jeg nu om nogle Dage begynder Korrekturlæsningen og ej hitter ud, saa rigtigt, af de Ark, jeg nu har haft liggende saa længe.

Paa Forhaand Tak.

Deres hengivne

Herman Bang.