Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Randers 22.9.1906.

Min kære Nini.

Velkommen hjem og gid du ikke maa faa noget Eftersmæk fra din Rejse. Glad er jeg, at du tog derhen.

Mig gaar det nogenlunde og hver Dag ens. Men i den fuldkomne Ensomhed kan man jo dog altid faa noget gjort.

Ernsts Fader er død og den Agtede har været hjemme hos sin Moder og til Begravelsen.

Ellers er her slet intet Nyt. Om alt gaar vel, kommer jeg hjem midt i Oktober. Men det ved jeg forresten ikke.

Det var da dejligt med Fru Kromeyers tohundrede.

Mange Hilsener til Fru Bauditz og l'adroite og Frøken Thune og det Hele.

Din Herman.

Med den lille Trup gaar det storartet. De første 5 Forestillinger har givet en Indtægt af c: 1350 Kroner. Men i Begyndelsen har Boesen vist ogsaa meget at betale ‒ en ny Dekoration og Forfatterhonorarer o:s:v: Her spiller Fjelstrup med Albrecht Schmidt o:s:v: Men de holder sig da borte... Badeanstalten er saa god og en meget flink Massør.