Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

30.9.1906.

Min kære Ven.

Hvor Deres Breve gør mig glad. Ja Livet er kun i det ene. Alt det andet er Forsøg paa at glemme, at man ikke lever.

Hold nu Deres Lykke hos Dem selv og tal ikke om den til andre, som dog aldrig forstaar helt. Den Lykke, man skjuler, er dobbelt Lykke ‒ og dobbelt sikker.

Herman.