Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

20.10.1906.

Saa, min Ven, her er det sidste Manuskript. Og paa Mandag tager jeg fat paa Korrekturen ..... Aa, ja.

Men den Idé med mine Skrifter vil jeg ikke. Saa maa jeg, i Guds Navn, gaa ned i Gage. Men Tingen er den, at nu er "Stuk " ogsaa udsolgt. Og saa véd Hirschsprung ikke, hvordan han skal slippe fra det. Det er hele Hemmeligheden. Men jeg vil ikke have "Samlede Skrifter" ud. Det vilde jo være en latterlig Idé og blive en Kæmpe-Fiasco. Mange Tak.

Tak nu, min Ven, for din Taalmodighed med mig og al din Godhed.

Herman.