Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

23.11.1906.

Kære Ven.

Græbe har sagt en Bunke Løgn. Sandheden er, at han Mandag Formiddag havde al Korrektur. Men – for at skjule et eller andet – har han siden ladet Sider falde ud, sendt Extrabud o:s:v:, saa jeg først igaar kunde slutte anden Korrektur.

Nu beder jeg dig, saasnart du har læst det alt, da at sende mig et Ord. Men du maa, selv om du kvier dig ved det, skrive Sandheden. Ti jeg faar den jo at vide alligevel.

Din hengivne

Herman B.