Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

23.11. 1906.

Min kære Ven.

Dem vil jeg gerne sige, at man kun med den allertyndeste Traad har kunnet føre mig ind i disse Dages Rædsler. Men vil man føre mig derind, maa jeg, for mit Eftermæles Skyld, kæmpe ogsaa dette til Ende. Livet forskaanede mig for slet intet.

Men naturligvis kan Deres Navn i disse Dage ikke plettes ved at sættes paa "De uden Fædreland –". Maaske var Bogen heller slet ikke god nok til at bære Deres skønne og stolte Navn.

Herman B.