Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

24.11. 1906.

Min kære Ven.

Inderlig Tak for Deres Brev. Jeg havde haabet at kunne komme. Men – efter Prøven – har jeg atter faaet voldsomme Opkastninger.

Tak for hver god Tanke, I i disse Dage har sendt mig.

Lad Peter sende mig to Ord om sin Mening om "Fædrelandet".

Herman.