Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

25.11. 1906.

Min Ven.

Tak for Deres Brev. De vil saa gerne opmuntre mig – og jeg takker Dem. Maaske ved jeg selv, at jeg er vokset ud til at være en virkelig Forfatter. Men det har aldrig mægtet at volde mig nogen Glæde.

Nej, min Ven, Deres Navn skal ikke staa paa Bogen. Nu maa mit stakkels Navn staa ganske alene.

Men Tak og tusind Tak. Hvis Peter har skrevet til mig, kan Ernst tage Brevet med.

Herman.