Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

26.11.1906.

Min Ven.

Inderlig Tak.

Men naturligvis sér I det nu for lyst og stort. Tilbage bliver vel, at Bogen ikke er ringere end mine andre Bøger. Og det er jo allerede godt. Du véd, hvor meget jeg strider og kæmper og arbejder for ikke at gaa tilbage.

Jeg maa bede om en Ting. Det er saa svært for mig i disse Dage at skaffe Penge. Derfor maa jeg bede Bogladen om halvtreds Kroner.

Din

H.B.