Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Mandag.

Min kære Ven.

Hver Dag vil jeg køre til Dem. Og jeg overkommer det ikke. Det er, som alt Blod var piblet ud af mit Legeme.

Men Tak for hver Tak, hvert Ord; for hvert Skridt, De har taget for min Skyld.

En Ting maa De tro, alt, hvad de har skrevet, er Løgn. Jeg har ikke været i noget "Forhør" og jeg har intet haft at "tilstaa".

Herman.