Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

14.12. 1906.

Min Ven.

Jeg forstaar det saa vel, at hver Dag spørger De Dem selv: Naar kommer han dog?

Men forstaa ogsaa, at just for at tale med Dem vil jeg være rolig og uden Klager.

Og jeg vil tilstaa det for Dem, at efter Ophidselsen er Smerten fulgt – en Smerte dyb som en Brønd.

Naa, den vil jeg faa Stunder til at grunde ud i den Hjemløshed, som, om nogle Maaneder, venter mig.

Under alt dette tænker jeg bestandig paa Deres Liv og Planer. De skulde endnu have saa megen Glæde og saa megen Sejr i Deres Liv.

Hils Nansen

Herman B.