Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

2.1.1907.

Kære Hr. Nielsen.

Et godt og lykkeligt nyt Aar ønsker jeg Dem, taknemmeligt og oprigtigt.

Jeg skal bruge endnu syv »De uden Fædreland ‒«.

Men de kan jo ogsaa ligesaa godt »gemmes« paa min Konto som paa Forlagets Loft.

Deres hengivne

Herman Bang.