Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

20.1. 1907.

Hillerød.

Min kære Ven.

Saaledes kommer Omslaget til min næste Bog til at sé ud.

Og hvad den handler om? Det skal jeg sige Dem. Viggo Petersen er en Manufakturhandlerkommis, og han har alle Dage haft Pladser i de ganske smaa Byer og han har levet som de andre og "elsket" som de andre – det Hele som de andre. Der er bare det, at hans Fader var Gæstgiver og maaske har været halvfuld, da Grunden blev lagt til Hr. Viggo Petersen. Det er muligvis derfor, at der inden i ham er den lille Orm, som gør ham utilfredsstillet ved det Hele. Og saa en Dag kommer De til den lille By og spiller "Agnete " og saa sér han, Skroget, at der er altsaa Kvinder – Kvinden, som han aldrig skal naa frem til, skønt Livet ikke er andet end Kvinden. Og saa gaar Hr. Viggo Petersen hjem og hænger sig og ingen begriber hvorfor. Og alle undres. Men "Mørkegade-Marie" bestemmer, at hun vil udlægge ham som Barnefader – for "han har da været der næsten ligesaa meget som de andre["].

Det er det Hele.

Herman.