Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Min kære Nini.

Tak for dit rare Brev. Ernst har iforgaars sendt Sagerne hjem ‒ saaledes som du i Julen skrev til ham, at du ønsker.

Herman.