Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Ven!

Vi maa dog en Gang tale sammen. Og Du véd, hvor vanskeligt det er for mig at slippe afsted. Jeg har saa meget om Ørene.

Hvis Du ikke vil komme her en Middag, saa kom f.Eks. Søndag til Frokost eller ved den Tid. Ikke senere. For Kl. 3½ vil jeg til Capriciosa med Esther .

Jeg maa ogsaa vise Dig en Føljeton, Betty har skrevet i Nya Pressen. Den handler omogsaa den Samtale, Du og hun havde efter Generalprøven paa "Gertrud ".

Er det ikke morsomt med den store Kassesucces for "Gertrud" og med St. Petersborg ?

Mange Hilsner

Din P.

5/4 1907