Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

6.5.1907.

Min kære Ven.

Jeg vilde gerne have at vide, hvad Dag din Kone kommer til Skt. Petersborg – for at kunne telegrafere til hende. Adressen maa jeg altsaa ogsaa vide. Det er nemlig paa saadanne Dage, hvor jeg synes, at Venner maa træde an.

Med det samme sender jeg en "København", som jeg beder Forlaget gemme. Mod Sædvane tillægger jeg nemlig dette her "Forord" lidt Betydning for Fremtiden.

Din

Herman B.