Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

10.5.1907.

Min kære Ven.

Bogstavelig talt med Hjertebanken har jeg læst om Bettys store og dejlige Sejre. Endnu en Gang til Lykke ....

Du kan tro, hun har af Petersborg faaet det samme overvældende og sælsomme Indtryk, som jeg fik for de mange Aar siden. Nu har hun staaet paa den store Verdens Tærskel. Og ud i den vil hun naa.

Naar jeg nu rejser, er et af de Maal – og det, som maaske er mig kærest – jeg sætter mig: at bane, saa vidt jeg kan, en Smule af Vejen for hende i den store germanske Verden. Hvis "Himlen" giver mig Kræfter og Styrke tilbage, skal jeg vel naa det.

Din

Herman.