Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

12.5.1907.

Min kære Ven.

Inderlig Tak for dit Brev og for din gode Tanke med at ville gøre mig saa stor en Glæde. Men – som de fleste Glæder – kan den ikke blive til Virkelighed. Jeg kan ikke efter alt, hvad der er skét, tænke mig at sés paa af de svenske Øjne. Heller ikke er jeg rask nok – og jeg har ingen Klæder. Og dog om du vidste, hvor gerne jeg vilde.

Men om Rejsen ikke kan blive til Virkelighed, bliver Mindet om din Godhed tilbage.

Din

Herman.