Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

24.5.1907.

Kære Hr. Nielsen.

Hele det indviklede Maskineri med Legater o:s:v: der skal give mig Penge ‒ er nu i Orden. Men da Nansen ikke er kommen hjem endnu, beder jeg, om jeg maa faa hundrede Kroner, som jeg skal bruge idag. Saa kan de tages fra, naar hele Summen ordnes.

Himlen ske Tak, at det er gaaet i Orden.

Deres hengivne

Herman Bang