Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

27.5.1907.

Min kære Ven.

Ja, nu er det alt ordnet – det Anckerske og det Raben-Lewetzauske og mine Korrespondancer (undtagen Sverig, hvor jeg maa bede dig hjælpe mig ved dine Bekendtskaber i svensk Presse) – og nu vilde jeg gerne bede, om jeg maatte spise hos dig imorgen, saa vi kunde tale sammen, den skæbnesvangre Samtale om Forlagets Rækken mig Haand paa Basis af Ancker og Raben.

Din

Herman B.