Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Frederikshavn. 7.6.1907.

Kære Hr. Nielsen.

Jeg vilde gerne bede Dem sende mig de berømte Bøger ‒ »Fremmed Verdensliteratur« ‒ som er udkomne. Nu har jeg Tid at læse og lære.

Og Tak for al Deres Godhed mod

Deres hengivne

Herman Bang.