Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

14.6.1907.

Min kære Ven.

Tak for dit Brev.

Ja, saa er alt beredt til at tage imod Frøken Nansen og Jomfru og Veninde paa Søndag Morgen. Johan er i Silkeborg den Dag, men jeg skal være ved Dampskibet og sørge for alt paa det bedste .... jeg tror ikke, Fru Nansen kan komme fra Göteborg herover om Søndagen. Der gaar vist intet Skib Søndag. Men saa kommer hun vel Mandag. Naar jeg blot faar Telegram itide. – Nu er det vist Øjeblikket at komme: Haven derude – jeg boer jo i F.havn – er dejlig og Vejret vidunderligt ....

Jeg skriver og skriver og læser.

Din gamle Ven

Herman.