Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

23.6.1907.

Min kære Houmark.

Ja, naar kommer De.

Hos mig er De altid velkommen. Jeg rejser den 3 Juli ‒ direkte til Berlin.

Hvad skal jeg skrive? Jeg »gaar alene i Gaderne«. Og det er alt.

Temperaturen er grønlandsk, Humøret ligedan. Jeg skriver og skriver: Novelle til »Hjemmets Noveller«; Novelle til »Aller«; Novelle til Almanak o:s:v: o:s:v.

Til Lykke med den nye Lejlighed ‒ mellem de andre Grever.

Herman.