Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nürnbergerstrasse 36. Berlin.

Min kære Bertha.

Naar jeg tænker paa al den Skræk, som du i de sidste ti Dage har udstaaet for din Bog... Men, min egen Ven, den sidste Smerte ved Adskillelsen fra Landet hjemme havde taget al Magt fra mig. Jeg kunde intet, heller ikke tale med dig. Eller sige nogen Dom ‒ ‒

Nu vil jeg den første Dag, hvor jeg, med Udbytte, kan læse, studere »Vingeslag« igen og derefter udførligt sige dig min Mening.

Men Evnen er i det.

Og tilgiv mig saa al den Lidelse, jeg har beredt dig.

Herman.