Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nürnbergerstrasse 36. Berlin. W.

Min kære Bertha.

Jeg har saa uhyre meget at gøre ‒ for Pengenes Skyld ‒ og mine Øjne er saa svage, at jeg endnu kun har studeret den halve Bog. Men for at du kan være mere rolig, vil jeg sige dig, at, er den sidste Halvdel ligesaa ejendommelig, ægte og levende som den første, da skal Bogen udgives. Og da vil det heller ikke være vanskeligt at faa den udgivet ‒ ‒

Tusind Hilsener.

Herman.