Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nürnbergerstrasse 36. Berlin. W.

Min kære og tro Ven.

Vær ikke urolig. Det gaar jo nok, fordi det skal gaa. Huset er endnu ikke i Orden. Men det kommer vel. Og jeg selv har taget mig sammen.

Kun med Pengene er det umuligt. Ikke fordi jeg ikke har dem ↄ: har tjent dem. Men fordi jeg rejste saa pludselig ‒ for at gøre en Ende paa det ‒ at jeg ikke havde alle mine Penge i Hænderne.

Jeg tænkte naturligvis, de vilde blive sendt efter. Men nu er de ikke kommet og ‒ jeg har ikke flere.

Tale derom tør vi naturligvis ikke. For saa vil alle sige: »Naa, allerede ‒ ja, det havde vi nok ventet«. Og, hvad der er sket, kunde netop ingen vente ‒ hverken Opbrud'ets Hast eller Forvirringen, da jeg kom hertil.

Det er

1) ‒ naturligvis ‒ Fritz Petersen, som skulde sende min Gage for Juli-August. Han har intet sendt. Sum: Kr: 150

2) Aller Honoraret for en stor Fortælling. Sum: Kr: 150.

3) »Gads Magazin«, der sendte mig en Kvittering, som jeg underskrev og tilbagesendte uden at man til Svar har sendt mig Pengene. Det er kun Kr: 40. Gaa derind og spørg, om de er afsendte.

Paa de andre to maa jeg jo vente.

Tusind Hilsener.

Herman.