Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nürnbergerstrasse 36. Berlin. W.

8.7.1907.

Kære Ven.

... Jeg har begyndt at arbejde, skønt jeg ikke netop har det godt.

Og jeg tænker Dag og Nat paa dette: at faa mit Ny-Liv formet. Jeg vil ikke opsøge nogen, før jeg er helt rask. Men godt var det maaske, om "Hr. S. Fischer" vidste, at jeg var her og hvorom mit første Besøg vilde dreje sig. Og, efter Overvejelse, tror jeg, at Fremkomsten af "Ludvigsbakke " vilde være bedst, nu til Efteraaret, som Introduktion. Vil du derfor ikke melde ham min Ankomst – paa en fiffig Maade og saa skrive, at du syntes, at mit Berliner-Ophold burde indvies ved en Udgave af "Ludvigsbakke", der, ved Siden af "Ved Vejen " var den bedste Salgsvare blandt mine Romaner? Der er det ved "Ludvigsbakke", at den "vejer til" – næsten som en Bog af selve Frenssen .....

Ellers er der lidet at skrive. I Orden er jeg endnu ikke, hverken i min Hjerne eller i mine Værelser. Men det kommer vel .... Hver Dag, naar det regner her, tænker jeg: "Gid dog idetmindste Solen skinnede paa Bangsbo." Og gid Villadsen vil lave Jer nogen god Mad. Hun staar saa stramt paa sit, Villadsen ... Tænk, her fandt jeg igaar i en Skuffe et Nummer af "Nya Pressen" – en gammel, af en Forgænger i Boligen efterladt Avis, hvori der stod en Lovsang over Fru Betty Nansen. Var det ikke besynderligt? Mange Tanker gik lange Veje, mens jeg sad med det Blad i Haanden.

Tusind Hilsner til Jer begge.

Herman.