Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

15.7. 1907.

Min kære Ven.

Ja, sig Nansen, at jeg er i "Gang". Men I maa give Tid. Det varer dog altid noget, inden man sér Sporene af "Gangen" – ikke sandt? Men da Uro er forklarlig, skal jeg give et Skema over hvad der er gjort.

Jeg har gjort Visit hos Gesandten (som var meget venlig); hos Konsulen (som er Idiot); hos Politiet (som gjorde Vrøvl); hos Fischer (han er i Holland) og hos Professor Bie (Rundschau; var ikke hjemme); har faaet en Læge (Modelæge, der indsprøjter mig med – Arsenik og hvis Frue jeg har tilsendt mine Bøger) ....

Har faaet "Ludvigsbakke ["] antaget (Tak Nansen); Forordet til Russer-Udgaven antaget i "Rundschau"; tre "Stemninger" antaget i "Jugend" (hvor Deres Billede – af Zorn – stod forleden .)

Har skrevet min første Feuilleton til 1) Bergen ; 2) Bergs Blade; 3) Norsk Aftenposten 4) "Illustreret Tidende". Den sidste er god.

Har skrevet en Masse til "København", hvoraf lidet er trykt. Men det kommer vel.

Har været i to Teatre.

Har haft Linds til Middag.

Lever paany uden Morfin og uden Spiritus.

Skal imorgen lægge Kort i "Berliner Tageblatt"; "Woche"; "Morgen".

Er dette at være i Gang?

Sandt er det rigtignok, at det ikke er at være tilstrækkeligt i Gang. Ti de første Dage af August skal og maa jeg begynde paa min Bog (den om Julen) og inden den Tid skal jeg have skrevet en Masse.

– – Og De har været i København. Oh ja. De er mig en lun Rad, hvem Regnvejret blev for meget. Og Peter og Johan har spillet Kort imens. Her har Regnen strømmet ned, uophørligt, i fire Døgn. Men mig kan det være det samme. Jeg er her hverken for Regn eller Sol men for Brødets Skyld – og Berømmelsens.

Tusind Hilsner. Hvis jeg sagde, jeg var glad, løj jeg. Men jeg er under Nødvendighedens Kniv og jeg slider .....

Altid Deres

Herman.