Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

20.7.1907.

Min kære Ven.

Betty skriver, du er syg, af Gigt, og rigtigt daarlig. Saa skriver jeg straks for at adsprede dig en Smule. Sig straks Fru Nansen, at hun ikke skal være bange for min Morfin. Jeg faar nu kun en Indsprøjtning hver femte Dag, hvilket er et gevaldigt Afslag. Ellers gaar det, i ydre Henseende, ret vel. Imorges havde jeg Kort fra Fru Fischer, som er i Holland (alle Mennesker her er i Holland – underligt). "Det graa Hus " skal begynde i "Rundschau" til Oktober og saa ud som Bog. Derefter skal "Ludvigsbakke " følge ... Jeg har ogsaa skrevet en Berliner Feuilleton, som er blevet meget nydelig, for "Tageblatt" ... Men selv arbejder jeg nu paa en mærkelig Novelle: "Barchán er død – ". Hvis den bliver god, vil jeg skrive en til og sammen med den Spøgelseshistorie, jeg skrev ifjor – og som allerede længst er oversat rundtom, for den var noget underlig – vilde jeg saa udgive disse to i et Bind under Titlen: "Sære Historier" –. De kunde udkomme i Oktober ... De første Dage i August tager jeg fat paa Julefortællingen. Den bliver vist meget sørgmodig. Ti jeg er meget bedrøvet inde i mig .... I "Mercure de France" (for 16 Juli) staar der en lang Kritik af "De uden Fædreland – "

">N, hvor mit tekniske "Mesterskab" hæves op over Skyerne, og han siger, at man gennem Bogen kan lære at kende "hele det danske Folk". Det er kun kedeligt med alt det Mesterskab, at Bøgerne dog aldrig kan sælges saadan, som de rigtige, store Digteres. Saa behøvede jeg ikke at sidde og skrive saa meget Skidt sammen .... Wolynsky, som er Ruslands største Kritiker – hans Bøger er oversatte paa baade fransk og tysk og jeg har læst en af dem, om Dostojewsky – har nylig skrevet om "Mikaël". Han siger, at den er en sand Historie om Geniet – –

Puh, det var sandelig en lang Præk om mig selv ... Nu er mine Ting kommet fra Danmark. Betty hænger lige over mit Skrivebord og du under et dansk Maleri, det eneste, jeg har foruden Prinsessens. Hun er i "Die Woche" idag – med et tatoveret Anker paa Armen. Sig til Johan , at han kunde gerne skrive lidt til mig. Saa skal jeg straks svare .... Paa Kasino skal de spille "Første Violin " med Pio som Iscenesætter og Gudrun som Pigebarnet. Foreløbig er hun (Gudrun) paa en Bilfart til Budapest ... Naa, dejligt er det, at Wied har faaet solgt "Violinen" igen og faar de Penge. Fritz Petersen skal ogsaa spille et Stykke, som Sven Lange har lovet ham. Jeg tager an, at det er et af den Slags, som Fristrup skriver ....

Nu tusind Hilsener til alle og god Bedring, kære Peter.

Din

Herman