Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

31.7.1907.

Min kære Ven.

Jeg sender her min »Maanedsliste«, for at De og Paul kan sé, hvad jeg har bestilt. Maaske kan den se glædelig nok ud. Er det dog ikke, ti der maa skrives mer, meget mer, hvis min Tilværelse skal være helt betrygget.

Men »Listen« maa strax tilbagesendes, for at jeg kan holde Orden i alt det Skriveri.

Tusind Hilsener.

Herman.