Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nürnbergerstrasse 36. Berlin. W.

Min kære Ven.

En Hilsen skal modtage Dem paa Skagen – Ønsket om Solskinsdage, sorgløse og glade; Solskinsdage før Arbejdsdagen – –

Ja, jeg brænder strax Deres Breve.

Herman.