Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nürnbergerstrasse 36. Berlin. W.

5.8.1907.

Min kære Nini.

Tak for dit Brev. Naar man lever saa fuldkomment ene som jeg, bliver man saa glad, naar Posten har kære Breve....

Ja, Lejligheden er smuk, endogsaa meget smuk. Men min »Fräulein« bliver ikke hos mig. Her i det Fremmede trænger man til at være flere sammen, og, da jeg saá, at det gik ‒ bad jeg Frøken Thune komme herned og hun er villig. Hun vil nok føje sig efter den Sparsommelighed, som her er nødvendig..... Men der er tom Plads i Huset. Og, naar du kommer, lejer jeg et Værelse i Huset til Ernst .... Jeg har lejet Lejligheden for to Aar. Man fordrede tre. Men det vil jeg ikke.... Jeg haaber ikke, jeg lever længer end to Aar..... Jeg kommer ingen Steder ud. Derfor har jeg heller ikke noget at skrive. Albrecht Schmidt er her (og spiser her ‒) og han og Ernst gaar sammen paa Musæer. Imorgen skal de til Potsdam. Aa, ja, denne By er saa vældig, at her er nok at sé i et halvt Aar.... Min første Feuilleton stod i »Berliner Tageblatt« forleden, men fra Danmark har jeg kun smertelige og bitre Efterretninger. Hellere vilde jeg brændes levende, end jeg nogensinde vilde vende tilbage ‒ blot for en Dag ‒ til det Land. Mon dieu, hvilke Mennesker og hvilke Forhold..... Her har været saa koldt som midt om Vinteren. Men idag har paa en Gang en brændende Hede slængt sig ned over Byen.

Hils Fru Bauditz saa mange Gange ‒

Din

Herman.