Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nürnbergerstrasse 36. Berlin. W.

Min Ven.

Der røg de Penge. Der skal Humør til at blive her foran Bordet. Men det maa være.

Da jeg fik dit Brev til "Fru Betty Nansen", var jeg lige ved at falde om ....

Men glad blev jeg.

Er det mon idag, hun kommer?

Din

Herman.

Ja, lad blot Græbe gaa i Gang.