Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

10.8.1907.

Min kære Ven.

Ja, saa kom Fru Nansen da endelig igaar fra Westerland (et Sjov-Sted at tage hen) og sad i min sammenskrabede Stue og fik sine Breve (Tak for Ordren om "De Sælsomme " – nej, den tredje skal forblive utrykt, som jeg ogsaa forleden skrev) og fortalte om, hvor syg du havde været, Stakkel .... Og iaften spiste vi hos Hiller. Hele dette "Bristol" er fuldt af Danske og Svenske og to Herrer var Betty løbet paa. Den ene hed Brandelius og lignede Flodhesten i "Zoologisk Have" og den anden hed Froberg og var lang og tynd og havde en vidunderlig Vest paa, der sad som et Under. Vi fik Karper og bagefter var vi i "Metropol", hvor "Djævlen lo dertil" –. Der var to tykke Tønder af Luddere med røde Mavebælter, som jeg stak Tungen ud af Munden til .... Fru Nansen var fuld af Snue, men jeg købte noget Vat, hun skulde stoppe i Næsen .... Ja, nu skriver jeg altsaa den tredje Historie. Men jeg skriver jo ogsaa paa dette "Kvinder", som er fem Raderinger af

1. Benedicte Arnesen-Kall .

2. Sofie Menter.

3. Erika Nissen.

4. Alexandra Thaulow .

5. Betty Nansen .....

Jeg lader saa Poul L. faa de tre første til sit "Aarhundrede" og alle fem kan saa udkomme som Bog først i Februar, om alt gaar vel – – Ja, du vil sige, at dette er en urimelig Masse Bøger (naar "Julehistorien" kommer til) men vi maa faa Balance i Aarsregnskabet ..... Igaar sendte Prinsesse Marie mig en Blomst fra "Kongens Lind" paa Bernstorf . Hun var saa glad, fordi jeg bestilte saa meget .... Kl. 2 skal Fru Nansen og jeg til Grunewald i Bil. Der er en dejlig Tur langs Hawelfloden, som jeg vil vise hende. Bare nu hendes Snue er blevet bedre. Hun sagde, at nu havde hun faaet Kram paa den Machbethske Kæmpemær – hvad der glædede mig vældigt.

Ja – nu véd jeg ikke mer. Hils Esther saa mange Gange.

Din

Herman.