Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nürnbergerstrasse 36. Berlin W.

23.8.1907.

Min kære Ven.

En uhyre Post at besørge har ophobet sig foran mig og nu vil jeg tage fat paa den ved at sende dig – et uhyre Brev.

Først Forretning og Bøger.

Jeg maatte telegrafere om mine September-Penge (fordi Fritz Petersen lod tre Uger gaa hen uden at betale mig mit Honorar for "Første Violin " – nu er det kommet) og saa sendte Fuldmægtig Nielsen (som er en elskelig Mand) mig for mange Penge, nemlig ogsaa de 75 Kr., som jeg har afstaaet til den Sagfører. De maa jo saa tages af Oktober-Pengene. Sig det endelig. Ellers vil Manden tro, jeg er en Bedrager og den Slags gør mig altid ganske forstyrret.

Dernæst: "Sælsomme Historier ". Jeg takker dig oprigtigt, fordi du vil læse Korrektur. Men hidtil har jeg maattet læse. Fordi jeg mærkede nok (paa Ordene Ord i Brevet til Betty) at du syntes ikke saa godt om "Spøgelsehistorien". Derfor har jeg nu lavet den meget om og tror nok, den er blevet bedre.

Dernæst: hvad er det for en Svindel med dine Bøger? (se vedlagte Titelblad) Er det "S. Fischer", som i Dresden har en "M. Fischer", som trykker Bøgerne billigt efter? Der staar "1 Mark" men den koster kun 75 Pfennige.

Det var alt det.

Med den sidste Historie (af "De Sælsomme") er jeg nu godt i Gang. Igaar besvimede jeg af Anstrængelse. Men det er ogsaa en forfærdeligt uhyggelig Historie. Jeg sender den i tre Portioner – den første paa Søndag ....

Hvad er det med Fru Hennings, den kære Gamle, som tager alle Rollerne. Jeg troede, Spidslærken tog Afsked – men lur hende.

Sig til Betty, at jeg skriver til hende imorgen og sender hende en Bog – – Og tak hende allerede idag for sidst. Det var saa dejligt at sé hende ...

Men saa var der Rindom .

Du ved, han ved Kasino. Han er saadant et godt og et bravt Menneske og han var saa god mod mig i Vinter. Nu tager hans Fader jo Afsked – det er vist ogsaa nødvendigt – og hos Fritz Petersen har han (som Teatrets Anden-Elsker) kun 1000 Kroner paa egne Klæder. Nu har han bedt mig, om der ikke kunde være lidt Korrektur at læse? Han er dygtig og paalidelig. Og jeg synes, Præstesønner bør hjælpe hinanden. Hans Adresse er Kasino – hvis der var noget – –

Fischer har jeg ikke sét og kan heller ikke sé ham, før nu den Historie er færdig. Og saa maa jeg straks tage fat paa "Julefortællingen". Naa, undertiden er jeg næsten altfor træt. Men da tænker jeg paa, hvad jeg skylder Jer, som i Vinter ikke slap mig – – Maaske tager "Neue Freie Presse" "Ludvigsbakke " som Føljeton.

Hils Betty tusind Gange. Imorgen skriver jeg til hende. Jeg taler aldrig med andre end med Melnik og hans Veninde, Fru Frilling .

Din

Herman.