Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nürnbergerstrasse 36. Berlin. W.

24.8. 1907.

Min kære Ven.

De skriver, at jeg ikke maa glemme Dem. Som om jeg kunde det. For det første er jeg ikke glemsom af Natur. For det andet: hvor skulde jeg kunne glemme dem, jeg holder af – jeg, som ikke har andet at bestille end just det sørgmodige: at mindes?

Jeg ser ingen, taler med ingen. Jeg skriver, læser og erindrer. Er det et Liv? Knap. Men det er mit Liv. ...

Jeg læser idag i en Avis, at Agnes Sorma vil spille Goethes "Stella ". Det er et af mine Yndlingsskuespil – maaske af alle det, jeg holder mest af. Ved Siden af "Nathalia ". De kender det vel ikke? Naa, som sagt, det er af Goethe og, trods dette berømte Udspring, er det altid blevet pebet ud.

.... Den kære Johanne. Hun kommer hertil med en hel Trup. Det er en Smule fatalt ..... Jeg er iøvrigt, i min Krog, kommen ind i en hel Karussel. I Anledning af noget, jeg i Norge havde skrevet om Menneskefremstilling og Skuespilleres Studier i Zoologiske Haver. Det er blevet aftrykt her og synes at have sat "Teaterfolket" i en vis Bevægelse. Der har været to Redaktører hos mig idag i Anledningen. Mon dieu.

.... Jeg har ogsaa faaet Engagementstilbud fra Breslau og Prag – – Jeg havde Brev fra Stockholm, fra Hr Frøberg (var det ikke saadan han hed, den unge elskværdige Mand, som vi spiste hos sammen med den Tykke?) – det var meget venligt af ham at skrive .... Hvad tager De Dem til? For Prøver har De da ingen af. De gaar maaske op og ned paa Gulvet i Deres Stuer og grubliserer – med de to Medailler midt paa Brystet .... Apropos "Brystværn", jeg saá idag (i "Verdensspejlet") et Billede af "den tragiske Sjæl" (Gerda Christoffersen) med to, jeg véd ikke, hvad jeg skal kalde det, til Skydeskaar for Batterierne .... Dette Billede skreg paa Krak eller paa en Efterfølger. Ah, ja, der er Mennesker, for hvem det er ilde at være ene .....

Men, Konversationen tager en Vending, som jeg ved, De misbilliger – –

Derfor – lev vel.

Imorgen sender jeg Dem en Bog og skriver meget alvorligt. Men idag er jeg altfor træt. Hils Peter og Esther.

Herman.