Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nürnbergerstrasse 36. Berlin. W.

25.8.1907.

Min kære Ven.

Dette er lidt over et Ark og en knap tredjedel af Historien. Bogen bliver altsaa paa godt og vel syv Ark. Med denne sidste Geschichte gør jeg mig en forfærdelig Umage. Du maa slet ikke læse den, før den er færdig. Betty heller ikke. Jeg haaber at være færdig paa Fredag.

Mange Hilsener.

Herman.