Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nürnbergerstrasse 36. Berlin. W.

28.8.1907.

Kære Hr. Gade.

Tak for Billetterne, som det iøvrigt er urimeligt, De har sendt. Jeg var jo i hvert Fald kommet. Jeg skylder Sven Lange en saa uendelig Taknemmelighed, at hver, selv den allermindste Tjeneste, jeg kan gøre ham, er mig en, snart sagt, hellig Pligt.

Nu spytter jeg tre Gange paa Dem for at bringe Lykke. Og tre Gange paa Lange, som De maa hilse.

Og saa vil jeg spørge Dem: Kan De ikke omgaaende sende mig et Billede af Dem og hurtigst faa taget et Par Scenebilleder af Stykket? Saa skulde jeg skrive Teksten og saa satte vi det i »Illustreret Tidende?«

Naar man er ung, glæder saadan Noget dog altid.

Bien à vous.

Herman Bang.