Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nürnbergerstrasse 36. Berlin. W.

30.8.1907.

Kære Ven.

Jeg sender dette ene Blad. Saa behøver Græbe ikke at gaa i Staa. Naar jeg saa sender paa Søndag igen, har han foreløbig – – Som du sér, bliver Bogstaverne nu mindre og mindre. Det er altid saadan, naar jeg anspænder mig stærkere. Men jeg tror nu ogsaa nok, at denne Fortælling bliver noget bedre end de andre – –

Sven L's Stykke, som jeg troede halv faldt, blev holdt over Vandet af Pressen. Gud ske Lov. Nu kan det vel gaa ogsaa paa andre Scener ... Fru Fanny har været her. Ogsaa med sin Agent. Jeg tror nok, jeg reddede Mønten for hende. Hun vil nu tjene saa meget her, at hun ender som en velhavende Kone.

Mange Hilsener til Jer begge. Tak for dit Brev.

Herman.