Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Min kære Ven.

Jeg haaber da, De fik Brevet, som jeg skrev paa Deres Fødselsdag. Saa mange gode Hilsener.

H. B

Dette er vor Nabogade. Min egen er der intet Billede af. Men den ene ligner den anden.