Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Min kære Ven.

Tak for Deres Kort. Ja, disse Dage er strenge ‒ strengere end nogen véd. Men netop da maa man jo ranke sin Ryg....

Jeg er vant dertil.

Herman.