Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

19.9.1907.

Min kære Ven.

Tak for dit Brev.

Ja, det har varet nogle Dage længere end det skulde. Dels er det maaske de nye Værelser, dels koster denne Fortælling mig saa uhyre en Nerveanspændelse – hvad du maaske vil forstaa, naar du læser den – at jeg ikke kan skrive mere end et Par Timer ad Gangen.

Men om nogle Dage maa jeg jo dog blive færdig. Og saa læser jeg hele Korrekturen paa én Gang – – Fra min Haand skal alt være gjort inden første Oktober. Det bliver omtrent ni Ark ......

Ellers er der intet nyt. Jeg arbejder. Nu svømmer ogsaa alle tyske Blade over med den Gamles Værker.

Iaften opføres Wied . Jeg skal derhen. Man maa altid gøre noget for Fædrelandet.

Hils Lady Macbeth tusind Gange.

Din

H.B.