Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Min kære Ven.

Nu er Frøken Thune kommen . Og nu vil vel ‒ lad os haabe det ‒ Ro langsomt falde over Huset.... Dette er et »Familjebad« i Nærheden af Berlin.

Tusind Hilsener

Herman