Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Min kære Ven.

Saasnart min Novelle er færdig skriver jeg. Før kan jeg ikke. Altid Deres

Herman.