Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58. Berlin. W.

28.9.1907.

Min kære Houmark.

Hvad er det dog egenlig, De har fejlet? Siden De har ligget saa længe? De flyttede da aldrig (jeg troede, De havde lejet i det Pensionat) men blev paa »Kongen af Danmark«. Hvad klogt var. Hvad mon der er blevet af »Liften«? Og Stellan. Han faaer dog altid det bedste. For den omtalte Bid er vist pragtfuld. Skal Væsenet ikke ud at rejse med Sorina? Saa lægges maaske Vejen over Berlin..... Deres Breve bliver tilintetgjorte, saasnart de er læste. Øjeblikkeligt.

Her er intet og mindre end intet at skrive... Ja, Ernst er blevet mindre kydsk. Der er nu fastslaaet tre Veninder. Iøvrigt tysk Lærer og tre Omklædninger om Dagen.... Ja, hvis det Liv kunde fortsættes, til Drengen skal i Skærsilden ‒ ‒ Igaar blev jeg færdig med den sidste af de »Sælsomme Historier« og paa Onsdag skal jeg begynde paa Julebogen: »Glædelig Jul ‒«. Hvis jeg troede paa en Gud, vilde jeg, en Gang imellem, bede ham bevare min Forstand.... Jeg synes, Tschernings Artikel om mig var lidt haard. Herregud, om de Folk kunde, vilde de saamæn helt benægte, at jeg nogensinde havde traadt paa en Scenes Gulv. At være borte giver En en Forsmag paa, hvor død man en Gang vil være, naar man sover under Bangsbos Træer..... Fortane saá jeg. Han var først skinnende sort og i Pludderbukser. Siden skinnende hvid og i Jockeybukser med en Trøje, der var lang fortil og meget kort bagtil. Han var iøvrigt med Overskæg og to Gifteringe ‒ en paa hver Haand. Jeg har idag sendt en Føljeton: »Cirkus Albert Sch‒« til Maréchal Witzansky ... Og nu nærmer sig Tiden for Deres Skuespil. Godt er det, for saa kommer der da Penge... Og Jean H. ‒ i Helsingør. Det er Nedgang. Men maaske kan han endnu ‒ slaa sig op, mener jeg. Hils ham fra mig.

‒ ‒ Undertiden er jeg noget træt. Men Livet giver ikke Pardon. Min Søster kommer først i Slutningen af November. Flytningen og Huset her har slugt altfor meget og det er en Aftale mellem os, at Fru Holst er her som min Gæst. Saa det koster ‒ særlig, da jeg saa maa leje Værelse til Ernst, fordi Fru H. skal bo i hans ‒ Aa, ja ‒

Herman.