Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58. Berlin. W.

29.9.1907.

Min kære Ven.

En af mine bedste Venner – Fru Inger Heise, gift med Overretssagføreren – bringer dig paa Tirsdag et Manuskript: "Hjerter af Guld". Det har jeg ikke læst men vel andre Ting, som Fru Heise har skrevet, og sikkert synes det at være, at hun har Talent.

I hvert Fald beder jeg dig, for min Skyld, at tage venligt imod hende, hvem jeg holder oprigtigt af.

Mange Hilsener til Betty. Nu skriver paa Tirsdag jeg – saagu'.

Herman.