Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58. Berlin. 15.

8.9.1907.

Min Ven.

Hvad nytter det at sige Tak? Maaske kan jeg en Gang bevise min Taknemmelighed.

Ja, nu er vi her.

Og naar De og Fru Heise en Dag kommer herned, skal De sé det stille Hus, som er rejst med Deres Hjælp.

Altid Deres hengivne

Herman Bang.