Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58. Berlin. W.

17.10.1907.

Min kære Ven.

Desværre, jeg kan ikke ret komme til Kræfter.

I Korsbaand følger Begyndelsen til min næst-næste Bog: "Kvinder", du ved. De tre "Rids" skal Levin have først. De to sidste (Alexandra Thaulow og Betty Nansen) bliver i Bogen nye.

Paa min næste Bog begyndte jeg iforgaars (Julehistorien).

Det er ikke mere min Fejl, at "Sælsomme Historier " forsinkes. Græbe smøler, som altid, med Korrekturerne.

Og midt under alt det endnu Feuilletonerne og Artiklerne. Sommetider synes jeg, at baade jeg og min Forstand drukner i det –

Lev vel.

Herman.

Hvor glad jeg er over, at "Ladyen" mer og mer fæstner sig. Hvor det er dejligt.