Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58. Berlin. W.

24.10. 1907.

Min kære Ven.

Inderlig Tak for Deres Brev og Ord. Mon det virkelig skulde være lykkedes mig? Eller er det kun Deres altfor kærlige Øjne, som vil sé det som lykket? – – Aa, om De vidste, hvilken uhyre Anspændelse dette har kostet mig. Det er jo for mig ikke blot en ny Art af Undersøgelse men ogsaa en ny Form, saa fjern fra min vanlige .... Og nu er jeg begyndt paa den næste Bog. Aa, kære Betty, hvor det er frygteligt. Ti jeg kan ikke komme til Kræfter efter det Chok, det for tre Uger siden gav i mig. Ikke, at jeg drikker eller noget. Men Kræfterne har forladt mig og dog skal jeg straks skrive den næste Bog – for Gagens Skyld – – – Aa, du store Himmel ..... Læste De mine "Dybvad-Betragtninger"? Jeg var forleden sammen med Lessingteatrets Direktør. Og Hr. Reinhardt har haft Bud efter mig. Men først den Dag, hvor jeg atter har alle mine Kræfter, vil jeg tale med den Mand. Han skal spille "Agnete " – – Naar blot mine Kræfter snart kunde genvindes.

Tak igen, min egen Ven.

Sig til Nansen , at jeg nu gerne saá, man fremskyndede Udgivelsen.

Herman.