Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58. Berlin. W.

4.11.1907.

Min kære Nini.

Lad os dog nu komme til Klarhed over en Ting, som er ganske simpel:

Du skal ikke mere tænke paa Møbler. Jeg har nu bestilt Møbler ogsaa til dit Værelse. Og dermed er den Sag ude af Verden.

Kun en Seng maa du altsaa købe. Min Seng har ‒ foruden Tæpper o:s:v: ‒ kostet 65 Mark. Men den er meget daarlig. Jeg antager, at en ordenlig Seng koster de 100 Mark, som du altsaa vil ofre paa dit Vinterophold i mit Hus.

Naar du har sét det Pigeværelse, hvorom du skriver, vil du forstaa, at vi Danske ikke er vante til saadanne Rum.

Jeg haaber inderligt, at jeg maa blive saa rask, at vi altsaa til første December kan sés.

Din

Herman.